Модификации > Аудио & Видео

Корисни Совети за ауто-озвучување

(1/69) > >>

kalco:
Пред се добровенајдов ми се допаќа форумов продолжете со добрата работа...Иначе тука сум по препорака на gOJDO,и се надевам дека ќе споделиме убав искуства и ќе научиме по нешто.

Ќе одвојам малце време да напишам неколку реченици кои се однесуваат на правилно местење и избор на озвучење како за во кола така и за дома.Одговорот не е лесен али вреди да се придржувате до него.Од мојето скромно искуство можам во кратки црти да напишам нешто.

Пренего што почнам да објаснам на што се треба да обрнете внимание при монтирањето ќе напоменам за инсталирањето на системот.
Квалтетно напојување и правилно поставена инсталација гарантираат квалтет,сигурност и долготрајност на вашиот аудио систем.Пред да поченете било каква работа исклучете ја (-) клемата од акумулаторот за да спречите краток спој со шасиата на возилото.Тоа е многу важно да би се избегнала голема штета на вашиот аудио систем.Повторно поврзете го (-) минусот одкако ќе завршите со инсталацијата.
-Многу е битна дебелината на напонските кабли.Во продолжение имате шема по која треба да ги избирате каблите.

-Осигурачот на напонскиот кабел може да биде одалечње максимално 30cm од акумулаторот.
-Напнскиот и RCA каблите никако да не идат од иста страна за да не дојде до сметање т.е зуење во звучниците.
-При споревудувањето на каблите пазете да не идат под остри ивици да не дојде до оштетување на каблите.
-Масата од појачалото спојте ја дирекон на каросерија и припазете да иам што поблиску до него и да има мимален пречник.

Одкако ќи знаете ови основни работи следно што треба да знаете е:

1.Појачало секогаш треба да биде (ако не дупло 35-40%) појако од звучниците на кои се спојува.
2.Појачалото кое се спојува на бас звучник треба да иам што поголем damping фактор,за да биде способен да го „запре“ резонирањето на ммебраната по престанувањето на сигналот.
3.Bass звучникот треба да иам што помала резонантна фрекфенција.
4.Високотонците треба да имаат што помала препорачана долна фрекфенција на резот во скретницата.
5.Скретниците треба да имаат пострмни резови,барем -18dB и поставен subsonic filter за бас звучник над неговата резонантна фрекфенција.
6.Сите звучници треба да имаат што поголема dB осетливост 1w/1m.
7.Кутијата за бас треба да биде прилагодена точно спрема звучникот.
8.Каблите помеќу појачалото и звучлниците нема потреба да биде поголема од 4-6mm2.
9.Каблите за маса и + вод треба да бидат што подебели,(но во граници на нормала).
10.Кондензаторите за кола и не се неопходен дел за квалтетно озвучување.
11.За секое појачало е потребна одредена снага за адекватен напон,затоа они кои мислата да имаат http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumwave во својата кола мора да имаат огромни алтернатори (неверувам дека некој ќе има)
12.Бирајте радио со три chinch 4-6V preout излез ако мислите да имате одвоен бас.
13.Како правилно да подесите gain/volume контрола на целиот систем.
__________________________________________________ __________________________________________________ ____________
Ова беше премногу општо сеа по некоја реченича за она што го кажав погоре.

1.Појачало секогаш треба да биде (ако не дупло 35-40%) појако од звучниците на кои се спојува.

Причина за ова е да се избегне clipping.Мислите дека со ова ќе изгорат звучниците.НЕ! звучник гори во два случаеви:Поради преголем ход на мембраната или поради DC сигналот кој исчезнува во појачалото поради clipping.
Clipping најчесто настанува кога во појачалото ќе влезе прејак сигнал,па така појачалото мора да даде повеќе снага него што може.Тогаш појачалото не испорачува чист синусоидена крива. туку крива кој има одсечни/испревевртени врвови.Таквиот сигнал има друга фрекфенција која се коси од високите фрекфенции.Тоа е главен услов за прегорување на високотонците..Басовите прегоруваат или поради clipping или поради преголемиот „ход“ на мембраните. кој ствара предлабок сигнал доведен до звучникот.
Звучниот сигнал изгледа како крива (највиско и најниска точка)Највискота точка е највисокит сигнал,а најниската минималниот.Тие сигнали траат се на се десетина ms.Средината преставува континуирана average/loudness сигнал и прставува вредност вредност на сигналот кој ние го викаме гласност.Тој average сигнал је главно оптеретеност на целиот систем.Вкупната разлика помеќу највисоката и најниската точка е околу 12-20dB за просечно снимено ЦД.Што значи дека average сигналот е негде околу -6 do -10dB во однос на високиот сигнал.Тоа е негде од 4-10 пати поголема електрична снага.На пример ако сакате просечна гласност од 100dB морате да имате систем кој контролирано може да отсври 106-110dB без clipping.Појачалата се конструани да можата увек да испорачаат 2пати повеќе снага за тие кратки високи сигнали.Звучници за +6dB (peak power).Ако појачалото е јако колку и звучникот тогаш ќе може да испорача само +3dB над average сигналот без clipping. и звучникот ќе остане неискористе пошто он издржува +6dB.Ако пак појачалото е 2пати појако од звучникот ќе имате на располагање +6dB за високи сигнали и тоа влегува во границите на нормалата.Во тој случај и појачалото и звучниците работата со 50% оптеретеност без clipping и без прегревање.
Појачало кое работи во clipping mod не само што се прегрева и ружно звучи,туку и троши 4пати повеќе струја од она за за што е предвидено.
Корисни линкови:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29
http://forum.ecoustics.com/bbs/messa...79/109138.html

2.Појачалото кое се спојува на бас звучник треба да иам што поголем damping фактор,за да биде способен да го „запре“ резонирањето на ммебраната по престанувањето на сигналот.

Мамбраната на звучникот е споена со намотка која се наоќа во постојано магнетно поле во магнетот на звучникот.Струјата од појачалото постојано го менува својот поларитет па намотката се мрда надвор/внатре,па така ја мрда и мембраната која пак го движи и воздухот околу неа што ние го слушаме како звук.Повеќето од вас знаат дека со мрдањето на навојот во магнетното поле генерира и струја во истото таа струја се вика protuelektromotorna сила.и се враќа преку жиците во појачалото.Ако појачалото нема доволен "damping factor" постои можност звучникот да го изгори појачалото...Тоа многу ретко се случува пошто секое појачало има горе доле ист damping factor.Она за што навистина тој служи е тоа да го запре резонирањето на мембраната по престанувањето на доаѓањето на сигналот од појачалото.Да не должам,многу бутно е како ќе го инсталрате звучниот и појачалото останатот е помалку вано.
Корсни линкови:
http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_factor

3.Bass звучникот треба да иам што помала резонантна фрекфенција (fs)

Тоа е фрекфенција при која мембраната има најголемо линеарно поместување.АЛи при која звучникот/кутијата сеуште колку-толку ќе може да го контролира движењето.Што таа фрекфенцие помала толку тој бас ќе може да отсври подлабоки тонови.
По правило звучникот несмее да работи под таа резонантна фрекфенција.За контролирање на овие прениски сигнали се корсти subsonic filteri или high-pass filter околу 35Hz,и онака звук испод 30Hz не влиае на квалтетот за звукот воопшто,а само многу јако го оптеретува системот.
Корисни линкови:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resonant_frequency

4.Високотонците треба да имаат што помала препорачана долна фрекфенција на резот во скретницата.

Со самото тоа ќе бидат способни и да истрпат и некои средни тонови во себе.Обичните јаки и големи восокотонци имаат помал фрекфенциски рез околу 2kHz.Многу битно за ова е дали звучникот е 2или3 системски.


5.Скретниците треба да имаат пострмни резови,барем -18dB и поставен subsonic filter за бас звучник над неговата резонантна фрекфенција.

Скретниците служат да на секој звучник му испорачаат само оној спектар на фрекфенции кој му е потребен,но не постои скретница која може целосно да ги исфрли непотребните фрекфенции туку ги сече со одредена dB/okt. Октава е секоај дуплиран број Hz.Човекот служа околу 10 октави.1 октава е од 20Hz-40Hz,друга од 40Hz-80Hz,трета од 80Hz-160Hz и така натака се до десетиот 10kHz-20kHz.Општо постојат 4 типа на рез.-6dB/okt., -12dB/okt., -18dB/okt. i -24dB/okt.Што поголем рез тоа и подобро пошто подобор се изфрлаат непотребните фрекфенции.Идеални тип на скретници се АКТИВНИТЕ скретници кои се поставуваат пред појачалото пошто имаат поголема способност и помалце слектронски компоненти.Мана им е тоа што за секој звучник во кутијата треба одвоено појачало.Пасивните скретници се ставаат помеѓу појачалото и звучникот.Предност им е тоа што се една скретница може да се контролираа цела кутија.

6.Сите звучници треба да имаат што поголема dB осетливост 1w/1m.

Ова е еден од најважните параметри за звучниците (ако се работи за повеќе од 2).
Правило 1 за секоја дупло доведена снага на звучникот од дава само +3dB,или во 10пати поголема снага +10dB.Значи ако некој звучник дава со 1W влаезна снага 90dB,он со 2w ќе даде 93dB,со 4w 99dB итн.Од ова ќе заклучиме дека ако звучникот има осетливост од пример 93dB 1w/1m му треба дупло помалце снага за иста гласност него звучник кој има осетливост 90dB 1W/1m,или дури 4пати помала ако има снага од 6dB поголема осетливост.
Пример:Звучникот има 600w RMS и осетливост 90dB 1w/1m.Тој ќе даде околу 100dB гласност.Некој друг звучник кој има на пример 103dB 1W/1m и ќе му треба само 60w за истата гласност.
Затоа кога ќе купувате звучници немоје слепо да ги гледате само ватите туку со помош на ова израчунајте што ви треба и со која снага.

7.Кутијата за бас треба да биде прилагодена точно спрема звучникот.

Некои звучници подобро работат во затворена кутија некои во бас рефлексна.Нејзината големина завис од 10000 фактори.Затоа нема овде да го тупам со тоа туку само ќе ви сугерирам:Подобро подлабок box него поплиток,bass-reflex иде подлабоко, band-pass поплиток пошто работи само на многу низок појас на фрекфенција.Поголем звучник поголема кутија,помал звучник помала кутија...

...

kalco:
8.Каблите помеќу појачалото и звучлниците нема потреба да биде поголема од 4-6mm2.

Во зависност од должината на каблите али поголеми до 4mm2 навиостина нема потреба,иако се подолги од 50m и поминуваат kW.Затоа немојде да се лажете на 100% чист бакар и златни конектори за перфектен звук...не се тие пресудни...не си фрлајте пари за џабе.

9.Каблите за маса и + вод треба да бидат што подебели,(но во граници на нормала).

Струјата во автомобите има мал напон али огромна ампеража.Затоа каблите кои пренесуваат струја на поголемите потрожувачи во колата треба да бидат подебели (30-50mm2).Ионака жиците во појачалото се текни,значи нека бидат дебели али не претерувајте,подобро ставите добри осигурачи и добро спојте ја масата со шасијата.

10.Кондензаторите за кола и не се неопходен дел за квалтетно озвучување.

Кондензаторите и не се неопходен дел од авото озвучувањето.ТОј само ќе ви помогне во стабилизација на напонот,и он мора од негде да се пуни,аќе го пуни алтернаторот..што значо подобро инвестирајте во алтернатор него во кондезатор.

11.За секое појачало е потребна одредена снага за адекватен напон,затоа они кои мислата да имаат http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumwave во својата кола мора да имаат огромни алтернатори (неверувам дека некој ќе има)

Секој систем троши некоја струја,а 95% од струјата на аудио системот троши појачалото.Алтернатор од 140A и идеални 14V дава 1960W.Многу од тоа зима самата кола,па за појачалото не останува многу.Затоа потребен ви јак и стабилен алтернатор кој ќе дава доволно струја за целата кола и за појачалото секако

12.Бирајте радио со три chinch 4-6V preout излез ако мислите да имате одвоен бас.

За да доловите одличен квалитетен звук во вашето возило морате да имате 3 одвоени аудио канали;лев и десен за стерео и еден одвоен моно за бас.Шема каде од еден излез од појачалото се дели на на пример странични звучници и бас е безврска.4-6V chinch излези се потребни за адекватно да се искористи снагата на појачалото.

13.Како правилно да подесите gain/volume контрола на целиот систем.

-Намалето го појачалото и радиото скоро на 0.
-Подесете ги сите скретници како што ви одговара(басовите поврзете ги на 120Hz а доле на 35Hz средни и високи според спецификации)
-Подесете ги сите еквилајзер контроли како што ви одговара (bass,treble...)
-Пуштете некоја песна со тврд бас( нешто што произведува најак сигнал)
-Појачувајте го радиото се додека не чуете дисторзија (+40)
-Намалете малку додека дисторзијата ја снема (+37)
-Додека радиото свири појачлувајте го појачалото додека не чуете дисторзија од било кој тип
-Намалете го појачалото додека дисторзијата исчезне

Уживајте во квалтетниот звук.

И За крај 158dB рокање стакла и еден лудак кој седи со отворени врати.....
http://www.youtube.com/watch?v=HonVe...layer_embedded

Напомена долку не се сметате за доволно остручени немојте да го правите ова дома...Јас не сносувам никакви последеци од неправилно поврзување...

Благодарам

maci:
добро дојде калчо :)

zeroSignal:
Whoa, awesome! Корисно, и информативно! Иде стики ова! Добредојде, и благодарам за одличниот прв пост!

Banzai:
Браво за првиов пост! :)

Навигација

[0] Индекс на пораките

[#] Следна страница

Оди на целосна верзија